Když jde o poddajnost, utkávají se spolu dva myšlenkové směry. V jednom rohu je splay. Ve druhém je axiální poddajnost. Ve své podstatě jde o to, že splay je předozadní pohyb přední osy kola ve vztahu k rámu. Tento pohyb je důsledkem jakéhokoli prohýbání rámu a vidlice. Naproti tomu axiální (nebo také vertikální) poddajnost můžeme popsat jako pohyb řídítek ve vztahu k přední ose, a tedy jako důsledek vzájemné poddajnosti vidlice, rámu a představce.

Tlumič Future Shock má 20 mm zdvih a je umístěn nad hlavovou trubkou rámu, abychom dosáhli jeho vertikálního pohybu. Takže když přední kolo narazí na nerovnost, hýbe se kolo směrem k Vašim rukám a zachovává Vaši setrvačnost a nebrzdí Vás. Další důležitá věc je, že protože je tlumič Future Shock umístěn nad hlavovou trubkou, jsou kola bicyklu držena pohromadě tuhostí rámu. Jinými slovy protože se rozvor nemění v důsledku zdvihu odpružení, jako je tomu u klasických systémů, získáte výhodu extrémně předvídatelného ovládání.